תנאי שימוש באפליקציה אלוף המקראות

 1. השירות:

אפליקציית 'אלוף המקראות הדרך לפסגה' של חברת אלוף המקראות (להלן: "החברה"). נועדה לסייע למשתמשים בלמידה ותרגול של תכנים שונים של צה"ל וכוחות הביטחון באמצעות כלי למידה מגוונים.

 1. כללי:

  2.1. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש באפליקציה", "לקוח" או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האפליקציה, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באפליקציה בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האפליקציה ובין אם לאו; ויכונה להלן: "משתמש".

  2.2. המונחים "החברה", "האפליקציה", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל החברה עצמה. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל החברה ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

  2.3. ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של החברה ובכל מסמך אחר שתוציא החברה. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.

  2.4. המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) ,פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

  2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באפליקציה, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האפליקציה, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי החברה.

  2.6. בעצם השימוש באפליקציה, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באפליקציה המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באפליקציה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באפליקציה. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באפליקציה.

  2.7. תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  2.8. לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באפליקציה. בכל כניסה לאפליקציה, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתוך עמוד "אודות" אשר נמצא באפליקציה.

  2.9. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באפליקצייה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

  2.10. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

  2.11. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באפליקציה ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת דוא"ל: alufhamikraot@gmail.com.

 2. הצטרפות:

  3.1. הסכמה לתנאי השירות של האפליקציה המפורטים להלן, הינה תנאי לשימוש באפליקציה. שימוש באפליקציה יהווה ראיה להסכמה להוראות ולתנאים שלהם והתחייבות לפעול לפיהם. כל האמור הוא בלשון זכר, אך הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

  3.2. בעת הצטרפות לשירות תבוצע הרשמה לשירות לשם יצירת פרופיל אישי ובמסגרתה ידרשו פרטים כגון, אך לא רק: שם פרטי, שם משפחה, פרטי כרטיס אשראי לחיוב וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך.

 3. פרטיות:

  4.1. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה עשויים להיכלל ולהישמר במאגרי מידע. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

  4.2. הפרטים האישיים לא יועברו לצד שלישי מבלי לבקש מראש את רשות המשתמש, למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה הוא רלוונטי.

  4.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצד שלישי מידע מצטבר כללי על המשתמשים. יובהר כי מדובר במידע כללי סטטיסטי ואינו מכיל פרטים או אמצעי מזהים לגבי המשתמש הבודד.

  4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך הפניית מסרים אישיים אל המשתמש בהתאם לנתוניו.

  4.5. המשתמש מסכים כי למפעיל האפליקציה עומדת הזכות לשלוח לדואר האלקטרוני (אותה סיפק בעת בקשת מידע באפליקציה) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים.

  4.6. תיתכן אפשרות לאפשר לאפליקציה זו גישה לפרטים אישיים ומדיה (תמונות, סרטים וכד') הנמצא באתרים חיצוניים (אתרי מדיה חברתית, וכד') על מנת לאפשר למשתמשים אחרים גישה לתכנים הללו. החברה תעשה כל שביכולתה לשמור, גם במקרים אלו, על פרטיותך. יובהר, כי אין באפשרות האתר לפקח או לנטר על מידע שמועבר מאתרים חיצוניים ועל כן החברה לא תהיה אחראית להפרות פרטיות הנגרמות עקב הזדהות או העברת נתונים מאתרים חיצוניים אלו.

  4.7. המשתמש מאשר כי במתן ההרשאה לחיבור האפליקציה עם האתרים החיצוניים הינו מאפשר לאתר גישה מלאה ובלתי אמצעית למדיה אשר העלית לאתרים הללו.

  4.8. בטרם השימוש באפליקציה זו דרך אתר חיצוני אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר החיצוני.

  4.9. במידה ויהיו שירותי סליקת אשראי באפליקציה-באם תבצע תשלום עבור שירותים שיחוייבו בתשלום דרך האתר, יתכן ויישמרו פרטי אשראי על מנת לוודא התשלום וכן על מנת להקל על התשלום במועדים מאוחרים. מידע רגיש שכזה יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.

 4. אחריות:

  5.1. החברה מעניקה לבעלי זכויות היוצרים בתכנים את האפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באינטרנט סוגים שונים של פרטים אישיים ומדיה.

  5.2. יודגש, החברה לוקחת את נושא הפרת זכויות יוצרים ברצינות רבה והיא תפעל בנחישות על מנת להגן על הבעלים האמיתי של זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באפליקציה. אם אתה הוא הבעלים החוקי של זכויות היוצרים בתוכן אשר מצוי באתר ללא היתר מפורש ממך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בכתב על מנת שנוכל להגיב בהתאם לגבי התוכן המפר לכאורה.

  5.3. החברה תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באפליקציה, ולמרות האמור לעיל, החברה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

  5.4. החברה לא תשא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באפליקציה, לרבות אך מבלי להגביל, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות והפרעה בשירות. אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

  5.5. האפליקציה מהווה בין היתר פלטפורמה לקישור בין משתמשים מסוגים שונים לדוגמא בעת משחק בין משתמשים. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. החברה לא תישא באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האפליקציה, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור https://aluf-ha-mikraot-f1235.firebaseapp.com/

  5.6. בעצם השימוש באפליקציה המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

  5.7. האפליקציה בכללותה, כולל כל המידע המופיע בה, התוכנה העומדת בבסיסה והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האפליקציה, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").

  5.8. בשום מקרה, החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באפליקציה ובמסמכים או לביצועי האפליקציה והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

  5.9. אי-שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי החברה ו/או האפליקציה לא יקימו לחברה כל אחריות מכל סוג שהוא.

  5.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, יודגש ויובהר בזאת כי החברה ו/או האפליקציה אינה גוף רשמי של מדינת ישראל ו/או צבא הגנה לישראל ו/או כל סמכות כזו או אחרת ואין במידע המוצג באפליקציה כדי להעיד על אמיתותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה ו/או קביעה למי מן המשתמשים בו. בכל סתירה בין האמור באפליקציה ו/או הנחיה בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה לבין הוראות משרד הביטחון, יגברו הוראות משרד הביטחון.

  5.11. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש לחברה ו/או לאפליקציה.

  5.12. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכלל לגבי:

  5.12.1. כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האפליקציה;

  5.12.2. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האפליקציה;

  5.12.3. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה.

  5.12.4. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

  5.12.5. אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאפליקציה. אם יתגלה אי-דיוק במידע באפליקציה, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו.

 5. התשלום לשירותי האפליקציה:

  6.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב לקבוע כי כל השירותים הניתנים באפליקציה או חלקם יתחייבו בתשלום. ביצוע התשלום עבור השירותים המסופקים באפליקציה יכול וייעשה באמצעות ספקי שירותי תשלום, כדוגמת PayPal, או באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות חנות האפליקציות.

  6.2. המשתמש והספק החיצוני יישאו באחריות בלעדית בגין תשלום עבור שירותי האפליקציה דרך ספק חיצוני.

 6. השימוש באפליקציה:

  7.1. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התוכן באפליקציה.

  7.2. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באפליקציה ובשירותי האפליקציה ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

  7.3. השימוש באפליקציה הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

  7.4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה.

  7.5. אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

  7.6. על המשתמש באפליקציה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באפליקציה.

  7.7. על ידי שימוש באפליקציה אתה מאשר לאתר לשמור את התכנים הללו בשרתי האפליקציה לזמן בלתי מוגבל ולעשות בו שימוש מסחרי בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של האפליקציה.

  7.8. התשדורות והמידע אל האפליקציה וממנה אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע מוטל על המשתמש.

  7.9. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האפליקציה או ממנה לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

  7.10. השימוש באפליקציה מוגבל למשתמשים בני 15 ומעלה.

  7.11. בכניסתך לאפליקציה זו אתה מתחייב במפורש שלא:

  7.11.1. להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.

  7.11.2. לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.

  7.11.3. לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש.

  7.11.4. לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.

  7.11.5. לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשים אחרים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים.

  7.11.6. לאסוף, כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.

  7.11.7. להשתמש באפליקציה בהקשר של "דואר זבל" (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי.

  7.11.8. לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהחברה.

  7.11.9. לאסוף, כל תוכן שיש בו כדי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל ו/או שיש בו כדי להפר סוד צבאי ו/או צנזורה צבאית.

 7. קישורים חיצוניים:

  8.1. האפליקציה עשויה להכיל בתוכה מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

  8.2. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האפליקציה וממנה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.

  8.3. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באפליקציית החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר אליו.

  8.4. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

  8.5. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באפליקציה. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באפליקציה על ידי צדדים שלישיים.

 8. שימוש לרעה באפליקציה:

  9.1. החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האפליקציה והשירותים הניתנים בה.

  9.2. החברה שוקדת לוודא כי השירותים המוצעים באפליקציה לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"לalufhamikraot@gmail.com ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.

  9.3. אנא דווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

 9. תוכן באפליקציה:

  10.1. האפליקציה מיועדת למשרתים בשירות הביטחון. אתה מתחייב שלא להשתמש בשום מידע שקיים באפליקציה כדי לפגוע, בכל צורה שהיא בביטחונה של מדינת ישראל או של מדינה אחרת.

  10.2. החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר תנאי שימוש אלה.

  10.3. החברה אינה אחראית בשום אופן להצלחתו של המשתמש במבחן כזה או אחר בקורס כזה או אחר במהלך שירותו הצבאי או הביטחוני או מחוצה לו. מטרתו של התוכן המופיע באפליקציה הינו לסייע בלמידה אך אינו מבטיח הצלחה כזו או אחרת במבחנים כדוגמת מבחן הרף של בה"ד 1 או מבחנים אחרים.

  10.4. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על התוכן המופיע בשאלות או בסיכומים או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

  10.5. החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האפליקציה כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

  10.6. הנך מתחייב שלא, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אשר:

  10.6.1. עלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;

  10.6.2. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באפליקציה שלא בהתאם ליכולות האפליקציה;

  10.6.3. אסורים לפרסום או לשימוש בגין פגיעה בביטחון המדינה או בסוד צבאי;

  10.6.4. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

  10.6.5. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האפליקציה בפרט;

  10.6.6. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

  10.6.7. החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באפליקציה ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 10. שימוש בינלאומי באפליקציה:

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האפליקציה, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

 1. קניין רוחני:

  12.1. האפליקציה עצמה וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

  12.2. האפליקציה והתוכן המופיעים בה מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באפליקציה.

  12.3. כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה לרבות שמו, סימניו המסחריים, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה.

  12.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

  12.5. במידה ותפנה אלינו בבקשה להוסיף תוכן מכל סוג שהוא כגון: שאלות נוספות או סיכום או טקסט או כל תוכן או רעיון לשיפור ו/או שדרוג האפליקציה, יהיה זה רכוש החברה ולא יקנה שותפות או בעלות מכל סוג שהוא על התוכן או הרעיון המוצע.

  12.6. אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באפליקציה, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו בצורה כלשהי, אנא שלח מייל לחברה לכתובת alufhamikraot@gmail.com ואשר מכיל את הפרטים הבאים:

מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטורני אל התוכן המפר לכאורה.

מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).

פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).

הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

12.7. החברה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפר לכאורה תוך 7 ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה הנ"ל, באם תמצא לנכון.

12.8. לפני שאתה מנסח לחברה הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.

12.9. יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות החברה, זכויותיה וחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

12.10. שמה של החברה, שם האפליקציה וסימני המסחר הרשומים של החברה והבלתי רשומים של החברה הינם קניינה הבלעדי של החברה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 1. סקרים ושאלונים:

  13.1. החברה רשאית לכלול באפליקציה שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמש, נוחות השימוש באפליקציה, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

  13.2. על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו החברה אוספת בסקרים והשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה החברה משתמשת במידע זה, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו בקישור https://aluf-ha-mikraot-f1235.firebaseapp.com/

 2. הפסקת שימוש:

  14.1. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

  14.2. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באפליקציה, אם לא יעמוד באיזה מתנאי שימוש אלו.

  14.3. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאפליקציה ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האפליקציה.

 3. שיפוי:

אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 1. סמכות שיפוט:

  16.1. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באפליקציה, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע.

  16.2. התניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.

  16.3. חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.

  16.4. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

 2. פרסומות*:*

  17.1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באפליקציה, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באפליקציה. החברה אינה בודקת את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באפליקציה.

  17.2. האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באפליקציה הינה על אחריות המשתמש בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באפליקציית החברה אינה מורה כי החברה מעודדת או ממליצה למשתמש להעזר בשירותי המפרסמים.

  17.3. לאלוף המקראות הזכות הבלעדית להציג פרסמות באפליקציה, פרסומות אלו יוצגו בתדירות משתנה במגוון דרכים. לרבות, הודעה מתפרצת למסך, באנרים מלווים שימוש, פרסומות מעבר בין עמודים וכו'.

 3. יצירת קשר*:*

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה וצדדים שלישים. בקשר לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

כתובת דואר אלקטרוני alufhamikraot@gmail.com

צוות אלוף המקראות מאחל לכם שימוש נעים ומהנה!