מדיניות פרטיות

כללי

הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

'אלוף המקראות' מדגישה בזאת כי היא מכבדת ושומרת על חוקי צה"ל מעל לכל ואין לראות בשום אמירה ו/או פעילות שלה כהפרה או כקריאה להפרה של חוקי צה"ל.

מידע אודות המשתמש

מדיניות פרטיות זו מדגימה כיצד 'אלוף המקראות' משתמשת ושומרת על המידע שאתה מספק ומוסר באפליקציית 'אלוף המקראות' (להלן: "האפליקציה"). כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.

סוג הפרטים והמידע

גלישה, ביקור ושימוש באפליקציה מצריך התחברות דרך משתמש גוגל או פייסבוק. כמו כן, האפליקציה תבקש נתונים אישיים (בלתי מסווגים) הקשורים לשירותך הצבאי כמו שיוך חילי- אינך מחויב לסמן את החיל הנכון והינך יכול לבחור באפשרות 'אזרחות' כדי להימנע מחשיפת החיל בו אתה נמצא. אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: מידע אודות השימוש שלך באפליקציה, מידע אודות עסקאות הנעשות באמצעות האתר, מידע אודות שירותים קודמים אשר סיפקת למשתמשים שונים באפליקציה ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי האפליקציה.

מידע מקוון בלבד

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באפליקציה בלבד. המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל: לאפשר התקשרות בין משתמשי האפליקציה; לאפשר למשתמשים לראות פרופילים אודות משתמשים אחרים באפליקציה; לאפשר ולשפר את הגישה שלך ואת השימוש בשירותיו של האפליקציה; להתאים לך אישית את האפליקציה ושירותיה; לשפר את שירות הלקוחות; לנהל טוב יותר את האפליקציה; לספק לך את השירותים ו/או המוצרים שאתה רוכש; לשליחת דו"חות, תקשורת שיווקית, מיילים תקופתיים חשבוניות בדבר שירותים ו/או את המוצרים; לעבד את העסקאות שנעשו באמצעות האפליקציה; לפרסם באפליקציה מידע אודותיך; לשליחת פרסומות מותאמות אישי. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך למשתמשים אחרים אשר מעוניינים בפרופיל שלך או שאתה מעוניין בשלהם או לכל צד שלישי אחר לצורך אספקת השירות אותה מספקת האפליקציה ללקוח בלבד. עם זאת, משתמש או סוכן או קבלן משנה יחויבו להשתמש במידע בהתאם לתנאים של מדיניות פרטיות זו.

בנוסף, אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור מידע אישי הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, אנו עשויים לחשוף מידע אישי כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באפליקציה.

כתובת הדואר האלקטרוני שסופק על ידך באפליקציה לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת מידע למשתמשים ועדכונים רלוונטיים לשימוש שלך באפליקציה, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.

אבטחה

אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך. אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש. פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאפליקציה ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל. במידה ויהיו שירותי סליקת אשראי באפליקציה-באם תבצע תשלום עבור שירותים שיחוייבו בתשלום דרך האתר, יתכן ויישמרו פרטי אשראי על מנת לוודא התשלום וכן על מנת להקל על התשלום במועדים מאוחרים. מידע רגיש שכזה יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.

חיבור דרך אתרים חיצוניים (כגון Facebook, Google)

יתכנו דרכים שונות להתחבר וליצור "User" ו/או להעלות ו/או ליצור קישור לפרטים אישיים באפליקציה. ניתן לבצע חיבור לאפליקציה וזיהוי פרטי המשתמש דרך אתרים חיצוניים, כגון חיבור לחשבון Facebook או Google. החברה תעשה כל שביכולתה לשמור על פרטיותך. יובהר, כי אין באפשרות האפליקציה לפקח או לנטר על מידע שמועבר מאתרים חיצוניים ועל כן החברה לא תהיה אחראית להפרות פרטיות הנגרמות עקב הזדהות או העברת נתונים מאתרים חיצוניים אלו. בטרם השימוש באפליקציה זו דרך אתר חיצוני אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר החיצוני. שימוש במדיה ופרטים מזהים דרך אתרים חיצוניים (כגון Facebook, Google) תיתכן אפשרות לאפשר לאפליקציה זו גישה לפרטים אישיים ומדיה (תמונות, סרטים וכד') הנמצא באתרים חיצוניים (אתרי מדיה חברתית, וכד') על מנת לאפשר למשתמשים אחרים גישה לתכנים הללו. החברה תעשה כל שביכולתה לשמור, גם במקרים אלו, על פרטיותך. יובהר, כי אין באפשרות האתר לפקח או לנטר על מידע שמועבר מאתרים חיצוניים ועל כן החברה לא תהיה אחראית להפרות פרטיות הנגרמות עקב הזדהות או העברת נתונים מאתרים חיצוניים אלו. מובן לך שבמתן ההרשאה לחיבור האפליקציה עם האתרים החיצוניים הנך מאפשר לאתר גישה מלאה ובלתי אמצעית למדיה אשר העלית לאתרים הללו. בטרם השימוש באפליקציה זו דרך אתר חיצוני אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר החיצוני.

פרסומות

יתכן והאפליקציה תכלול תכנים מסחריים כגון פרסומות וחומר שיווקי המועלים על ידי ספקי שירות שונים, מפרסמים או משתמשים, המבקשים להציע סחורות או שירותים למכירה. אנו לא אחראים על כל חומר מעין זה ולא לכל תוצאה של הסתמכות המשתמש על חומר כזה. אנחנו לא ממליצים ו/או מעודדים אתכם לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים בחומר זה. אחריות על כל חומר מעין זה מוטלת על הגורם שפרסם אותו. עבור פיתוח, פרסום, שיווק העסק, אנו רשאים ועשויים להשתמש בכל מידע שאינו אישי.

הסכמה מדעת

בעצם השימוש באפליקציה אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות.

עדכון מדיניות

אנו יכולים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים.

יצירת קשר

בכל שאלה או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר ב: alufhamikraot@gmail.com.